Van VKT-kiem tot kampeerkracht

Ruim 70 jaar groeide onze vereniging als actieve club waarin vandaag vrijwilligers samenwerken met kantoormedewerkers om de belangen van kamperend Vlaanderen te verdedigen. We duiken nog eens terug in de tijd.

Voor de eerste kiemen van georganiseerd kamperen in Vlaanderen gaan we terug tot 1934 met de oprichting van een ‘Vlaamse Kampeercentrale’. In die periode werd het betaald verlof ingevoerd en kreeg het begrip vrije tijd een schuchtere invulling. Die kiemen verschrompelden echter tijdens de oorlogsjaren maar bleken nadien niettemin weer levensvatbaar. De naoorlogse verbeterde economische toestand opende nieuwe perspectieven en leidde in 1948 tot het opstarten van de Vlaamse Kampeertoeristen onder de vleugels van de Vlaamse Toeristenbond (VTB)

De eerste voorzitter Cyriel Smeets werd opgevolgd door Jozef Van Overstraeten. Vlaamse Kampeertoeristen (VKT) en VAB-VTB maakten lange tijd deel uit van dezelfde organisatie.  In 1980 nam Wim De Groot, vader van huidig voorzitter Dirk De Groot, als nieuwe voorzitter het roer over. Hij maakte van VKT de onafhankelijke, moderne vereniging die tot op heden de belangen van kampeerders behartigt. Onder zijn leiding werden kampeerterreinen en clubs – toen takken genoemd – uitgebouwd en werden vaste administratieve medewerkers aangeworven. Lange tijd kreeg VKT onderdak in de kantoren van het VAB-VTB-gebouw op de Kalandeberg te Gent. In 1995 verwierf het een eigen pand in de Gentse Charles de Kerchovelaan en in de zomer van 2017 werd dit pand op zijn beurt ingeruild voor gloednieuwe kantoren in de Scheldelaan in Destelbergen.

Maandblad

De eerste voorzitter Smeets was er zich van bij de start van bewust dat een zichzelf respecterende vereniging een eigen communicatiemiddel moest hebben in de vorm van een tijdschrift. Tot voor 1953 bestond het enige gedrukte contact met de leden enkel uit vermeldingen in het maandblad ‘Toerisme’, orgaan van de VTB. Vanaf januari 1953 kregen de leden ‘De Kampeertoerist’ in de bus. Voor velen was dit gretig gelezen maandblaadje een belangrijke reden om lid van VKT te worden. ‘Kampeertoerist’ evolueerde mee met zijn tijd en het summiere tijdschrift van toen ontwikkelde zich, zowel op vlak van inhoud als van vormgeving, tot een professioneel maandblad waarin een ruime waaier aan informatie aan bod komt. De maandelijks terugkerende onderwerpen behandelen zowel specifiek technische als toeristische info voor kampeerders. Nieuwe tentmodellen, vouwwagens, caravans en zwerfauto’s worden in de publicaties voorgesteld. Het toeristische nieuws wordt gebracht door kampeerders voor kampeerderseen onbetwistbare meerwaarde voor de artikels. Stijlvol, fris ogend en boordevol interessant nieuws vormt 'Kampeertoerist’ vandaag een vaste waarde in de kampeerwereld, en een rustpunt te midden van de huidige vluchtigheid en oppervlakkigheid van de gedigitaliseerde infowereld. Een evoluerende kampeerwereld Dat kamperen anno 2019 niet meer vergeleken kan worden met wat er bij het ontstaan van VKT onder die noemer werd bedoeld, mag duidelijk zijn. Woorden als primitieve natuurbeleving met rudimentaire middelen hebben met de huidige kampeerwereld weinig of niets meer gemeen. Luxueuze zwerfauto’s en comfortabele caravans hebben de plaats ingenomen van het ‘primitieve’ kamperen uit de beginjaren. Gelukkig niet helemaal. VKT waardeert kampeerders die in hun vrije tijd graag nog letterlijk onder zeil gaan en voor wie de zuivere natuurbeleving primeert. In die optiek belicht het maandblad regelmatig ook nieuwe tendensen en materialen uit de sector van het tentkamperen.

Organisatie met vele troeven

Steeds met het oorspronkelijke doel voor ogen om de belangen van de kampeerders te behartigen, evolueerde de werking van VKT met de jaren. Zich bewust van een groeiende internationalisering sloot de organisatie zich aan bij de FICC-koepel, de Internationale Federatie van Camping en Caravanning. Ook de lokale werking werd uitgebouwd en in iedere Vlaamse regio zagen plaatselijke afdelingen het licht. Het hele jaar door organiseren die afdelingen weekendactiviteiten waaraan alle leden kunnen deelnemen. De jaren 70 brachten de massale opkomst van de campers. Hierop anticipeerde VKT met het opstarten van haar eigen Zwerfautoklub. Vanaf de officiële start in 1984 tot op heden stelt die club binnen VKT haar eigen jaarprogramma op. In diezelfde jaren tachtig werd op de stijgende belangstelling voor begeleide kampeerreizen ingespeeld door de oprichting van een aparte reisdienstZowat dertig jaar geleden werd begonnen met een afdeling verzekeringen voor kampeervoertuigen. Ook deze tak van de organisatie ontwikkelde zich tot een belangrijke speler met sterke concurrentiële troeven, die klantvriendelijkheid en effici.nte dienstverlening hoog in het vaandel dragen. Van caravans en campers over personenvoertuigen tot elektrische fietsen, VKT verzekert het.

Begeleid reizen met VKT

Sinds 1980 – al bijna 40 jaar! – doorkruisen Vlaamse kampeerders het Europese continent onder deskundige begeleiding van ervaren reisleiders. De opkomst van de zwerfauto zorgde ervoor dat het aanbod met reisbestemmingen buiten Europa uitgebreid kon worden. Zo kregen onder andere Nieuw-Zeeland, Canada, Zuid-Korea en de Verenigde Staten Vlaams kampeerbezoek. Het hele jaar door biedt VKT korte en langere begeleide reizen aan in een gevarieerd aanbod dat elke kampeerder kan bekoren. Reizen onder begeleiding heeft tal van voordelen. Naast het sociale aspect speelt het element veiligheid een rol: kampeerders kunnen in groepsverband veilig naar minder evidente bestemmingen reizen. De reizen worden tweemaal per jaar voorgesteld aan geïnteresseerden. Deelnemers ontvangen voor vertrek een gedetailleerde reisbrochure over de geplande reis. Dat groepsreizen gesmaakt worden en dat daarbij de sociale dimensie een belangrijke rol speelt, bewijst het feit dat vele deelnemers zich geregeld opnieuw inschrijven voor het samen ontdekken van andere bestemmingen.

Toekomst

Het kampeertoerisme heeft de wind in de zeilen. De verkoop van caravans en zwerfauto’s zit elk jaar in de lift. Kamperen biedt een alternatief voor massatoerisme en voor goedkope chartervluchten naar overvolle toeristische centra. Milieu en natuur staan in onze overbevolkte wereld centraal. Kamperen biedt de geknipte mogelijkheid om de band met die natuur stevig aan te halen zonder daarbij afbreuk te moeten doen aan comfort. Het is in die kampeerwereld dat VKT als grootste onafhankelijke organisatie voor de Vlaamse kampeerders ook in de toekomst actief wil blijven, haar opgedane kennis en ervaringen wil delen zoals ze het de voorbije 70 jaar trouw heeft gedaan. Dat dit enkel kan gebeuren dankzij de inzet van een gemotiveerd professioneel team, de medewerking van vele vrijwilligers en vooral de steun van duizenden leden is de evidentie zelf.

  • De eerste Kampeertoerist uit 1953
  • Verbroedering met de Waalse federatie op de FICC-rally in Polen (2013)
  • Opening VKT-camping Malpertuus ('74)
  • Volop genieten van de Griekse cultuur tijdens de VKT-reis naar Mystras (2008)

Nog vragen?

Magazine Zorgeloos Kamperen