Autoverzekering

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto

Als je een auto gaat verzekeren, denk je in de eerste plaats aan de autoverzekering die jouw burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen. Ze vergoedt de schade die jij of iemand anders door het gebruik van een motorrijtuig aan anderen kan toebrengen. Ook indien je een aanhangwagen bezit of in gebruik neemt, let je er best op dat ook die verzekerd is, zelfs als hij losgekoppeld is.

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering is er in de eerste plaats om jouw rechten te kennen en – als dat nodig is – die rechten zoals in de polis bepaald ook te verdedigen, of je nu zelf een claim wil formuleren dan wel wanneer je je moet verweren. En dat zonder dat de zaak moet geëscaleerd zijn tot een gerechtelijke, administratieve of andere procedure. In veel gevallen kan een minnelijke schikking het onheil reeds oplossen. Indien dat toch niet het geval is, zal de rechtsbijstandsverzekering de proceskosten en de erelonen aan advocaten en experten dekken. 

Omnium 

Deze dekking zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een ongeval ongeacht of je voor dat ongeval al dan niet in fout bent.

Je kan kiezen uit 2 formules:

Gedeeltelijke omnium:

Daarin zitten volgende waarborgen: glasbraak, natuurelementen, aanrijding van dieren, diefstal en brand.

Volledige omnium:

Daarin wordt de eigen schade vergoed.

 

Aanvraag autoverzekering

Persoonlijke gegevens
Autoverzekering
(yyyy)
kW / pk
(dd/mm/yyyy)
(dd/mm/yyyy)
Bijkomende waarborgen
CAPTCHADeze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Nog vragen?

Magazine Zorgeloos Kamperen