Autoverzekering

Autoverzekering

Als je een auto gaat verzekeren, denk je in de eerste plaats aan de autoverzekering die jouw burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen.

Autoverzekering.jpg

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto

De burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt de schade die jij of iemand anders door het gebruik van een motorrijtuig aan anderen kan toebrengen. Ook indien je een aanhangwagen bezit of in gebruik neemt, let je er best op dat ook die verzekerd is, zelfs als hij losgekoppeld is.

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering is er in de eerste plaats om jouw rechten te kennen en – als dat nodig is – die rechten zoals in de polis bepaald ook te verdedigen, of je nu zelf een claim wil formuleren dan wel wanneer je je moet verweren. En dat zonder dat de zaak moet geëscaleerd zijn tot een gerechtelijke, administratieve of andere procedure. In veel gevallen kan een minnelijke schikking de oplossing bieden. Indien dat toch niet het geval is, zal de rechtsbijstandsverzekering de procedurekosten en de erelonen aan advocaten en experten dekken.

Omnium

Je kan kiezen uit 2 formules:

  • Gedeeltelijke omnium: Dekking voor glasbraak, natuurelementen, aanrijding van dieren, diefstal en brand, marterschade. Dit is zonder vrijstelling.
  • Volledige omnium: Daarin wordt de eigen schade vergoed mits aftrek van eventuele vrijstelling

Car Sharing

Verhuur je regelmatig je wagen via een deelplatform?

Car Sharing
car_sharing.pdf
Download file

Vraag je offerte aan

Step 1: Jouw persoonlijke informatie
  • HuidigeJouw persoonlijke informatie
  • Detail verzekering
  • Bijkomende vragen
  • Extra info
  • Complete