Hospitalisatie

Hospitalisatie

Een hospitalisatieverzekering betaalt je medische kosten na een hospitalisatie terug. Dat gebeurt na tussenkomst van je mutualiteit of hulpkas. Zelfs voor een korte periode kunnen de kosten hoog oplopen.

Hospitalisatie

Voordelen

Gelukkig wordt een deel van je kosten terugbetaald door de mutualiteit of de Hulpkas. Maar die dekking is niet volledig. De te betalen supplementen kunnen hoog oplopen als je bijvoorbeeld in een eenpersoonskamer ligt. Om het bedrag dat je uiteindelijk zelf moet dragen te beperken, kan je een hospitalisatieverzekering afsluiten.

  • Mogelijke dekkingen bovenop de standaard dekking (niet limitatief)
  • Pre- en posthospitalisatie
  • Dekking voor zware ziekten (tot wel 30 – Kanker, muco, aids, Alzheimer,…)
  • Derdebetalersregeling is mogelijk: Rechtstreekse regeling tussen ziekenhuis en de verzekeringsmaatschappij
  • “wachtpolis” mogelijk : heb je momenteel een beroepsgebonden verzekering lopen dan kan deze polis onderschreven worden voor wanneer u de verzekering via de werkgever verliest (ontslag, pensioen). Je vermijdt hiermee de financiële gevolgen van het verlies. Wie jong onderschrijft, wordt beloond.

Vraag je offerte aan

Opgelet: tijdens de maand juli is de bezetting laag en kunnen offertes minder snel gemaakt worden. Bedankt voor uw geduld. 

Step 1: Jouw persoonlijke informatie
  • HuidigeJouw persoonlijke informatie
  • Detail verzekering
  • Complete