Familiale verzekering

Familiale verzekering

Potje breken, potje betalen ... Wanneer jij of een huisgenoot schade veroorzaakt aan iemand anders, kan je geconfronteerd worden met een gepeperde rekening. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is dan ook een echte noodzaak. Deze verzekering vergoedt, na aftrek van een eventuele franchise, de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die je in het kader van je privéleven aan een derde hebt toegebracht.

Familiale verzekering.jpg

Bereken hier je prijs

Vraag je offerte aan

Step 1: Jouw persoonlijke informatie
  • HuidigeJouw persoonlijke informatie
  • Detail verzekering
  • Extra info
  • Complete